Stichting Heemschut Hulpfonds
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
hulpfonds@heemschut.nl
020 622 52 92
Stichting Heemschut Hulpfonds

Welkom op de website van de Stichting Heemschut Hulpfonds.

Onze stichting heeft als doel het behoud en de bewaring van daarvoor in aanmerking komend cultureel erfgoed te bevorderen.
De stichting tracht dit doel, aldus de statuten, onder meer te bereiken door bijdragen te verstrekken aan de te Amsterdam gevestigde vereniging Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Dit ter financiering van die uitgaven, welke gericht zijn op de bevordering van behoud en bewaring van daarvoor in aanmerking komend cultureel erfgoed.
De statuten van de stichting zijn vastgesteld op 8 mei 2001. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41200707. Het RSIN nummer is 805866036.

Op deze website treft u alle gegevens in het kader van de ANBI. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling met als toevoeging cultuur.