Stichting Heemschut Hulpfonds
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
hulpfonds@heemschut.nl
020 622 52 92
Stichting Heemschut Hulpfonds

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:De heer H. Hellegers, voorzitter (2019)

De heer P.J.A. Baars (2016)
De heer B. van der Maat Penningmeester (2020)

De heer R. Scholtz (2018)
De heer B. Scholten (2019)


De bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Reis- en eventuele andere onkosten zijn declarabel.


De heer K. Loeff, in dienst van de Vereniging Heemschut, ondersteunt het stichtingsbestuur bij de uitvoering van haar taken.