Stichting Heemschut Hulpfonds
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
hulpfonds@heemschut.nl
020 622 52 92
Stichting Heemschut Hulpfonds

Verslaglegging

Op deze pagina vindt u de verslaglegging van de stichting.


Deze bestaat uit de financiële verantwoording en een inhoudelijke verantwoording.


De financiële verantwoording bestaat uit de volgende jaarverslagen:


Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020


Een schriftelijke verantwoording over 2017 treft u hier.

Een schriftelijke verantwoording over 2018 treft u hier.

Een schriftelijke verantwoording over 2019 treft u hier.

Een schriftelijke verantwoording over 2020 treft u hier.


Standaardformulier publicatieplicht Fondsenwervende instellingen 2020 vindt u hier.